Apie mus :

Naujienos

 

Ūkio ministerija: Valstybės kontrolė vertino tik dalį SVV plėtrai skirtų priemonių

2010-06-03

Ūkio ministerija, susipažinusi su Valstybės kontrolės audito ataskaita apie smulkiojo vidutinio verslo plėtrą, teigia, jog atsižvelgs į išsakytas rekomendacijas, tačiau atkreipia dėmesį, jog sunkmečio metu smulkaus ir vidutinio verslo plėtros buvo sunku tikėtis.

„2009-ieji buvo sunkiausi Lietuvos ekonomikai per ilgą laikotarpį, todėl nebuvo realu tikėtis smulkaus ir vidutinio verslo plėtros. Tačiau viliuosi, kad esamos ir būsimos priemonės, patobulinus jas pagal Valstybės kontrolės rekomendacijas, toliau teiks stimulą smulkaus ir vidutinio verslo augimui", -- sako ūkio ministras Dainius Kreivys.

Ūkio ministerija taip pat atkreipia dėmesį, jog ataskaitoje nagrinėjama tik dalis smulkiam ir vidutiniam verslui poveikį turinčių priemonių. Todėl vertinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą reikėtų atsižvelgti į visas egzistuojančias paramos priemones verslui.

Ataskaitos įžangoje Valstybės kontrolė teigia, jog tyrimas apima tik verslo finansavimo galimybių išplėtimo ir verslo aplinkos gerinimo priemones. Tai reiškia, jog atlikdama tyrimą, Valstybės kontrolė neatsižvelgė į eksportuojančioms įmonėms skirtų priemonių, ES paramos įsisavinimo, įmonių plėtrai ir viešųjų pastatų renovacijai skirtų lėšų poveikį. „Didžioji dalis šiomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių - smulkus ir vidutinis verslas", -- sako ūkio ministras Dainius Kreivys.

Ataskaitoje yra faktinių klaidų, ir jos nebuvo ištaisytos net po Ūkio ministerijos pastabų. Pvz., 16 ataskaitos lentelėje nurodoma Garantijų fondo faktiškai panaudota suma (lėšos, pasiekusios rinką) 0 litų, nors per 2009 m. INVEGA garantavo 146,7 mln. litų paskolų, tam dalinai naudodama ir Garantijų fondą. Šios paskolos, kurios realiai pasiekė rinką, nebūtų buvę suteiktos be INVEGA garantijos.

Ataskaitoje nurodoma, jog, gerinant verslo aplinką, per 2009 metus įgyvendinti tik 8 Saulėtekio komisijos pasiūlymai, tačiau Valstybės kontrolė pateikia tik vienos - biurokratinės naštos mažinimo - darbo grupės veiklos rezultatus. Tuo tarpu Saulėtekyje veikia 8 darbo grupės, kurių dėka per 2009 metus realiai įgyvendinti 53 verslo aplinką gerinantys sprendimai.

Valstybės kontrolė savo ataskaitoje darydamas išvadas neretai remiasi tik nuomonėmis, nepateikdama sociologinės apklausos rezultatų ar bent jau apklaustų verslo atstovų skaičiaus. Ūkio ministerijos vertinimu, ataskaita turėtų remtis faktais ir pačių kontrolierių išvadomis, o ne anoniminėmis nuomonėmis, nes Valstybės kontrolės objektyvumas ir patikimumas negali būti kvestionuojamas.

Ūkio ministerija pažymi, jog tyrimas apima tik 2009 metus, todėl dabartinė situacija yra iš esmės pasikeitusi, veikia visos suplanuotos priemonės, todėl paramos galimybių spektras yra gerokai platesnis. Todėl ministerija ragina smulkų ir vidutinį verslą domėtis esamomis galimybėmis ir aktyviai jomis naudotis.

 

Šaltinis: www.ukmin.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Kiekvieną kartą, kai peržengiu KMTP duris, mane nepaliauja stebinti, kiek čia daug visko vyksta. Kartais pasijaučiu kaip pievoje, kurioje dūzgia labai daug bičių. Būdamas KMTP gali, regis, nieko nedaryti, tačiau vien būdamas čia, aplimpi tom žiedadulkėm - mintim, idėjom ir gera energija.

 

UAB „Grand partners“ konsultantas

Vaidas Levickis

Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

KMTP direktorė

Roma Stubrienė

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?