Apie mus :

Naujienos

 

Verslo angelų fondas I ir ART21 pasirašė pirmąją investicijų sutartį

2010-04-29

„Verslo angelų fondas I" (toliau - Fondas) paskelbė, kad kartu su „verslo angelu" p. Pranu Dailide pasirašė pirmąją investicijų sutartį su UAB ART21 akcininkais. UAB ART21 kuria išskirtinai žemės ūkio sektoriui veiklos procesų valdymo informacinių technologijų sprendimus. Bendrovės sukurtas inovatyvus informacinių technologijų produktas AgroSmart, skirtas elevatoriams, ūkininkams bei sandėliavimo ir saugojimo veikla užsiimančioms bendrovėms, sėkmingai diegiamas ir veikia Lietuvos grūdų elevatoriuose.
Pasak fondo valdytojo Arvydo Strumskio, „tai - pirmoji Fondo investicija. Kartu su privačiu investuotoju Pranu Dailide sieksime dalintis su bendrovės vadovais mūsų sukaupta verslo procesų valdymo patirtimi bei žiniomis apie žemės ūkio sektoriaus veiklą. Investicijos bus skirtos bendrovės jau sukurtam produktui tobulinti bei diegti sprendimus, skirtus didinti žemės ūkio sektoriaus efektyvumą."
Verslo angelo Prano Dailidės teigimu, "visos išsivysčiusios šalys daug investuoja į efektyvias žemės ūkio valdymo sistemas. Didžiosios informacinių ir žemės ūkio versle dirbančios bendrovės pastaraisiais metais kreipia įtin didelį dėmesį sistemoms, kurios vadinasi „tikslioji žemdirbystė". UAB ART21 vadovas ir vienas iš savininkų Augustas Alešiūnas pažymi, „ši investicija bendrovei sukuria pridėtinę vertę AgroSmart produkto gamybos procese bei atveria galimybes greitesniam eksportui į Rytų Europos šalis. Džiaugiamės, kad pavyko pritraukti rizikos kapitalo lėšų mūsų investicijoms, nes esame jauna bendrovė, o tokioms yra sunku rasti lėšų vystymui."
Graham Cope, Europos investicijų fondo (EIF) Regionų verslo plėtros vadovo Šiaurės Europai, nuomone, ši „Verslo angelų fondo I" žinia apie pirmąją investiciją labai svarbi, parodanti kaip EIF, Fondo valdytojų ir jų augančio „verslo angelų" tinklo partnerystė tapo realiai veikiančiu investavimo procesu. UAB ART21 turi aiškų augimo potencialą šioje besiplečiančioje rinkoje, todėl kitos mažos ir vidutinės įmonės gali įsitikinti, kad finansiniai ištekliai yra „prieinami" augančioms įmonėms. „Verslo angelų fondas I" kartu su „verslo angelais" investuoja į mažas ir vidutines Lietuvos įmones (iki 1,38 mln. litų (400.000 eurų) į vieną įmonę). Investuotojai dalinsis sukauptomis žiniomis bei patirtimi, padėdami įmonėms tobulinti verslo valdymo įgūdžius ir sėkmingai veikti ilgalaikėje perspektyvoje.
Fondas investuoja lygiomis dalimis kartu su verslo angelais. Tikimasi, kad bendros Fondo ir „verslo angelų" investicijos sudarys apie 58 mln. litų (apie 16,8 milijonų eurų), tame tarpe virš 27 milijonų litų (8 mln. eurų) yra investuojama iš JEREMIE kontroliuojančiojo fondo lėšų.
„Lietuva yra absoliuti lyderė tarp Europos Sąjungos narių, įgyvendindama JEREMIE programą su Europos Investicijų Fondu, kurios dalis yra rizikos kapitalo ir verslo angelų fondai, - sako ūkio ministro patarėjas Daumantas Lapinskas. - Visos šalies ekonomikos požiūriu, verslo angelai yra vienas progresyviausių būdų skatinti perspektyvų ir inovatyvų verslą".
Projektas „JEREMIE kontroliuojantysis fondas" yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinėmis lėšomis pagal 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą. Jį administruoja EIF.
Apie JEREMIE
JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) - bendra Europos Komisijos (DG Regional Policy), Europos investicijų banko grupės iniciatyva, kurios tikslas - pagerinti įmonėms gauti išorinių finansavimo šaltinių panaudojant dalį Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšų. JEREMIE leidžia ES valstybėms narėms ir regionams dalį joms numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų per kontroliuojančiuosius fondus panaudoti MVĮ finansavimui lanksčiu ir inovatyviu būdu. Ši parama yra grąžintina, o lėšos bus vėl investuojamos, todėl daugiau mažų ir vidutinių įmonių gali pasinaudoti ES lėšomis.

Šaltinis: www.ukmin.lt

 

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Dauguma inovatyvių įmonių savo veiklą pradeda mažuose kolektyvuose, todėl KMTP - geriausia vieta verslo pradžiai. Parkas sudaro labai geras sąlygas nedidelėms įmonėms kurti, inkubuotis. Mažoms bendrovėms ypač reikia pagalbos ir erdvės, kur jos galėtų augti ir tobulėti. Džiugu, kad KMTP labai svariai prisideda skatindamas smulkų ir vidutinį verslą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas

Aras Mileška

Įgyvendindami pasyvių, energijos beveik nenaudojančių ir aplinkai draugiškų namų statybų projektus, sulaukiame svaraus KMTP palaikymo ir pagalbos. Pasyvūs namai - ateities namai, jiems pastatyti naudojame inovatyvius sprendimus, parkas kartu su būriu specialistų mums padeda inovacijas viešinti ir apie tai informuoti visuomenę.

Klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas

Gediminas Butkus

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?