Apie mus :

Naujienos

 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia aktyviau teikti paraiškas pagal MTTP priemones

2009-11-02

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau Agentūra) informuoja, kad šiuo metu galioja kvietimai teikti paraiškas pagal mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) priemones „Idėja LT", „Intelektas LT", „Intelektas LT+", „Inoklaster LT" ir „Inoklaster LT+".

Atkreipiame dėmesį, kad šie kvietimai yra tęstiniai, t. y., paskutinė paraiškų pateikimo data 2012 m. sausio 31 d., tačiau kvietimas gali būti sustabdytas anksčiau laiko, kai pateiktų paraiškų suma 10 proc. viršys kvietimo sumą. Apie sustabdytą kvietimą Agentūra paskelbia savo ir www.esparama.lt tinklalapiuose bei žiniasklaidos priemonėse (leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai", „Lietuvos rytas", „Verslo žinios").

„Nors terminas pateikti paraiškas atrodo pakankamai ilgas, vis tik ragintume pareiškėjus nelaukti paskutinės dienos ir pagal galimybes stengtis anksčiau pateikti paraiškas, nes sunku numatyti, kada bus gauta tiek paraiškų, kad jų prašomas finansavimas 10 proc. viršys kvietimo sumą. Ypač sunku prognozuoti paraiškų srautą, kuomet kvietime numatyta suma artėja į pabaigą", - sakė Saulius Jakštas, LVPA direktorius.

S. Jakštas priduria: „Kaip rodo patirtis su priemone „Naujos galimybės", dėl paraiškų gausos jų priėmimas, prasidėjęs balandžio mėnesį, turėjo būti sustabdytas jau spalio 2 d. (pagal FSA 35 punktą). Daug kam tai buvo netikėta ir ne visi, kurie rengė paraiškas, spėjo jas pateikti".

Šiuo metu pagal MTTP priemones yra gauta 20 paraiškų. Pagal priemonės „Idėja LT" antrąjį kvietimą gauta 19 paraiškų, jų prašoma suma sudaro 1,4 mln. Lt, šiam kvietimui numatyta skirti 29,6 mln. Lt iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Tik viena paraiška gauta pagal priemonės „Intelektas LT" antrąjį kvietimą. Šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 97 mln. Lt.

Pagal priemonės „Intelektas LT+" antrąjį kvietimą numatyta skirti 288,1 mln. Lt, „Inoklaster LT" - 26,7 mln. Lt ir „Inoklaster LT+" - 160,3 mln. Lt ES lėšų. Pagal šias priemones kol kas dar nėra pateikta paraiškų.

Primename, kad MTTP priemonėmis siekiama pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, stiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms, padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje.

Priemonių lėšomis bus finansuojami inovatyviems produktams (gaminiams, paslaugoms) ir procesams sukurti skirti moksliniai tyrimai (pramoniniai arba taikomieji tyrimai) ir technologinė plėtra (eksperimentinė plėtra arba bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai); įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos įmonės ir (ar) kuriama ar plečiama esamos įmonės MTTP infrastruktūra; labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) planuojamų MTTP projektų techninių galimybių studijų, skirtų tinkamai pasirengti įgyvendinti MTTP projektus ir sumažinti didesnių investicijų nesėkmės riziką, atlikimas; klasterio koordinatoriaus veikla susijusi su: tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimu; klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizavimu ir kitos veiklos.

Daugiau informacijos apie LR ūkio ministerijos ir Agentūros administruojamas priemones galite rasti tinklalapiuose www.lvpa.lt, www.ukmin.lt ir www.esparama.lt.

Šaltinis: www.lvpa.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP aktyviai bendradarbiaujame ne vienus metus. Kartu su parku ir geoterminės šilumos jėgaine AB „Geoterma" atliekame tyrimus dėl Vakarų Lietuvoje glūdinčių geoterminio vandens išteklių panaudojimo balneologijai, gydymo tikslams, SPA procedūroms. Tikimės, kad šie bendri tyrimai paskatins efektyviau išnaudoti geoterminius išteklius mūsų krašte ir padės vystyti sveikatos turizmą.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas

Artūras Razbadauskas


Kaskart mane maloniai nustebina Parko žmonių iniciatyvumas, veržlumas, neleidžiantis sustoti, priverčiantis permąstyti sprendimus, taip reikalingas verslui. Tai yra svarbūs ir dideli darbai, visų pirma, žmonių sąmonės srityje. Sakyčiau, KMTP dėka, verslas po truputį tampa geru. Linkiu ir toliau ne mažiau sėkmingai dirbti.

Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" advokatas

Arūnas Žlioba

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?