Apie mus :

Naujienos

 

Vyriausybė patvirtino Lietuvos inovacijų strategija 2010-2020 m.

2010-02-18

Ministrų kabinetas pritarė Ūkio ministerijos kartu su Švietimo ir mokslo ministerija parengtai Lietuvos inovacijų strategijai 2010-2020 metams. Strategija siekiama sutelkti ir efektyviai valdyti valstybės išteklius kuriant konkurencingą, naujausiomis technologijomis ir kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais grindžiamą žinių ekonomiką.

Lietuvos inovacijų strategija 2010-2020 m. yra pirmas plataus masto ilgalaikis planavimo dokumentas, kuriame įtvirtinti ilgalaikiai inovacijų srities tikslai, uždaviniai ir siektini rezultatai.

Įgyvendinant šią strategiją bus pradėta vykdyti kryptinga ir sisteminga inovacijų politika, kuri, kaip tikimasi, padės pasiekti, kad pagal Europos inovacijų švieslentę Lietuvos suminis inovatyvumo indeksas siektų Europos Sąjungos šalių vidurkį. 2008 m. Europos inovacijų švieslentės duomenimis, Lietuvos suminis inovatyvumo indeksas yra 0,29, o ES-27 šalių vidutinis - 0,47. Pagal suminį inovatyvumo indeksą Lietuva lenkė tik Rumuniją, Latviją ir Bulgariją.

Strategijoje koncentruojamasi į esmines, tiesiogiai Lietuvos inovatyvumui įtakos turinčias problemas - nepakankamus žmogiškuosius išteklius, materialinės bazės kokybę, kūrybingumo ir verslumo stoką privačiame ir viešajame sektoriuje, verslo ir mokslo bendradarbiavimo tradicijų nebuvimą.

Iki 2010 m. liepos 1 d. numatoma parengti ir patvirtinti 2010-2014 m. Lietuvos inovacijų strategijos 2010-2020 metams įgyvendinimo priemonių planą. Strategiją pagal kompetenciją įgyvendins Strategijos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai, taip pat turės galimybę dalyvauti mokslo ir studijų institucijos, savivaldybės ir socialiniai bei ekonominiai partneriai. Kasmetinę strategijos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą atliks Ūkio ministerija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija.

Šaltinis: www.lrv.lt

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Su KMTP vykdėme ne vieną sėkmingą bendrą projektą. Tai ne tik patikimas partneris, bet ir institucija, prisidedanti kuriant naujas darbo vietas. Lietuvai šiuo metu tai itin aktualus klausimas, todėl parkas, padėdamas įsilieti į darbo rinką jaunimui, prisideda prie šalies ekonomikos stiprinimo. Linkiu, kad parko bendradarbiavimas su verslu būtų dar glaudesnis.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros ir administracijos direktorius

Artūras Drungilas

Mūsų, roboto konstruktorių, draugystė su KMTP prasidėjo prieš kelerius metus. Keisčiausia, kad ne aš juos suradau, o jie mane. Kartu surengėme sumo robotų varžybas, kurios sulaukė visų susidomėjimo - prie mūsų ėjo žmonės ir klausė, kaip iš „lygios vietos" atsirado tiek daug robotų konstruktorių Klaipėdoje? Parkas mums suteikė galimybę į dienos šviesą ištraukti mūsų inžinerinius sprendimus, jais susidomi vis daugiau jaunimo. Dabar mes, parko padedami, esame žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Robotų konstruktorius

Vitalijus Rodnovas

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?