Apie mus :

Naujienos

 

Žaliosios pramonės inovacijų programa

2013-06-13

Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, siekiančios kurti, tobulinti aplinkosaugos technologijas ir žaliuosius produktus, kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.

Parama projektams bus teikiama pagal Žaliosios pramonės inovacijų programos, finansuojamos iš 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Partnerystės projektų ir Mažųjų projektų schemas.

Didžioji dalis paramos iš Žaliosios pramonės inovacijų programos bus teikiama pagal Partnerystės projektų schemą - 22,9 mln. Lt. Pagal šią schemą bus finansuojamos projekto veiklos, susijusios su naujų, inovatyvių aplinkosaugos technologijų sukūrimu, ar esamų technologinių procesų patobulinimu, jų diegimu bei įvedimu į rinką. Projektai turi būti įgyvendinami kartu su partneriais - Norvegijos įmonėmis arba šios šalies mokslo ir studijų institucijomis ar organizacijomis, kurių veikla glaudžiai susijusi su žaliosios pramonės inovacijomis.

Pagal Mažųjų projektų schemą parama bus teikiama verslo įmonėms, kurios įgyvendins projektus, susijusius su naujų žaliųjų produktų sukūrimu ir įvedimu į rinką. Taip pat finansuojama veikla, jeigu įmonė patobulina jau esamą produktą, siekiant sumažinti jo poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Pagal šią schemą iš viso projektams bus paskirstyta 5,8 mln. Lt.

Paraiškas priima VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (CVPA). Gaires ir kvietimus paramą gauti pagal Partnerystės projektų ir Mažųjų projektų schemas rasite adresu www.ukmin.lt/norwaygrants

Grįšti į naujienų sarašą

Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

Galiu drąsiai sakyti, kad KMTP - ta institucija, kurioje idėjos brandinamos ne tam, kad jos liktų popieriuje ar giliai stalčiuje. Jos efektyviai realizuojamos, visada žvelgiama į ateitį, idėjoms numatomas tolimesnis kelias. Tai solidžios ir atsakingos institucijos bruožas. Kaip klaipėdietis, neabejingas dabarčiai ir, tuo labiau, ateičiai, linkiu, kad KMTP kaip buvo, taip ir būtų, vienas aktyviausių, dinamiškiausių ir kūrybiškiausių ekonomikos variklių ne tik Lietuvoje, bet ir platesnėse erdvėse.

Klaipėdos miesto meras

Vytautas Grubliauskas

Kiekvieną kartą, kai peržengiu KMTP duris, mane nepaliauja stebinti, kiek čia daug visko vyksta. Kartais pasijaučiu kaip pievoje, kurioje dūzgia labai daug bičių. Būdamas KMTP gali, regis, nieko nedaryti, tačiau vien būdamas čia, aplimpi tom žiedadulkėm - mintim, idėjom ir gera energija.

 

UAB „Grand partners“ konsultantas

Vaidas Levickis

Ar Jūs patenkinti KMTP teikiamų paslaugų kokybe?