Projektai :

Įgyvendinti projektai


Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas įgyvendino šiuos projektus:

 

"MarTech_LNG: SGD (suskystintų gamtinių dujų) naudojimo jūriniame sektoriuje kompetencijų, technologijų ir žinių mainai Pietų Baltijos jūros regione" (Pietų Baltijos programa 2007-2013 m.);

"REMCAP: Efektyvių jūrinių gebėjimų resursai" ( 2007-2013 m. 7-oji bendroji programa);

"GenerationBALT: Švietimo sistemos ir besikeičiančios jūrinio sektoriaus darbo rinkos susiejimas, siekiant išugdyti naują Baltijos jūros ekspertų kartą" (Pietų Baltijos programa 2007-2013 m.);

"ComInTrain: Profesinio švietimo užsienio kalbų mokytojų kompetencijų ugdymas tarpkultūrinių mokymų priemonėmis" (Mokymosi visą gyvenimą programa);

"MarineClean: jūrinių šiukšlių surinkimas ir šiukšlinimo ateityje prevencija" (ECO - innovation programa.);

"EuroVIP: virtuali integruota partnerystė Europos jūrų sektoriaus MVĮ, teikiančioms paslaugas, technologijas ir informaciją" ( 2007-2013 m. 7-oji bendroji programa);

"Baltic.AirCargo.Net: oro krovinių transporto sektoriaus gerinimas, kuriant ICT metodus ir tobulinant logistikos sąsajas" (2007-2013 m. Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradadarbiavimo programa);

"CleanShipping: švari laivyba Baltijos jūroje" (2007-2013 m. Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradadarbiavimo programa);

"StarDust: strateginis projektas, skirtas tarptautinėms komercializavimo veikloms tyrimų ir inovacijų, klasterių ir SVV tinklų kūrimo srityse" (2007-2013 m. Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradadarbiavimo programa);

"Submariner: Baltijos jūrinių išteklių naudojimas, išlaikant ekologinę pusiausvyrą" (2007-2013 m. Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradadarbiavimo programa);

"Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)" (Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis fondas).

"Technostartas: naujų technologinių įmonių inkubavimas" (2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" VP2-1.4-ŪM-05-V priemonę „Inogeb LT-3");

"Verslo asistentas - verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas" (2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas", VP2-2.2-ŪM-02-K priemonė „Asistentas-4");

"InoLaboratorija: Intelektualaus verslo laboratorija" (2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa);

"START: Studentų verslumo ugdymas integruotose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose)" (2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa);

"Eco4Life: Aplinkos ir gyvybės mokslų tinklo kūrimas Pietų Baltijos regione bendradarbiavimo skatinimui abipus sienų (Pietų Baltijos programa 2007-2013 m.);

"BalticSupply: tarpregioniniai SVV tiekimo klasteriai Šiaurės Rytų regiono koridoriuje" (ES Baltijos jūros regiono programa (Interreg IVB);
"VALOR: žiniomis paremtų idėjų valorizacija Pietų Baltijos regione" (Pietų Baltijos Bendradarbiavimo per sieną programa);

"Oversize Baltic" (Pietų Baltijos Bendradarbiavimo per sieną programa);

"Stipri inovacijų ekosistema - verslo konkurencinio pranašumo garantas (SIEK)" (2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" įgyvendinimo priemonė „Inogeb LT-1");

„Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) (InoTinklas)" (2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" įgyvendinimo priemonė „Inogeb LT-1");

„Erdvė žinių ir inovacijų sklaidai (EŽIS)" (2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" įgyvendinimo priemonė „Inogeb LT-1");

Projektas "Paramos paslaugų teikimas aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms Klaipėdoje".

Projektas INTEREG IIIB „InterBaltic".

 • Projektas BrainBridges „Bendradarbiavimo technologijų ir aplinkos gerinimas stiprinant kūrimo procesus panaudojant pilną Europos pajėgumą".

  6-osios Bendrosios Programos projektas Rain "Regioninis postūmis inovacijų ratui informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) sektoriuje".

  Projektas INTERREG IIIA BaltINNO "Baltic Innovation Bridge - strengthening business & technological cooperation of Gdynia and Klaipeda".

  Projektas "Inovatyvūs sprendimai verslui". Jo metu sukurtas specializuotas mokamasis filmas verslo inovacijoms skatinti "Kaip kurti inovatyvų verslą". Tai praktiškas, gyvas ir informatyvus filmas naujam novatoriškam verslui pradėti. Peržiūrėję šį filmą Jūs susipažinsite su pačiais svarbiausiais naujo verslo kūrimo etapais, sužinosite apie nematomus, bet pavojingus spąstus kelyje, išgirsite sėkmingų verslininkų patarimus, pamatysite kaip veikia jų verslai bei pasisemsite žinių iš konsultantų bei ekspertų. Prisipažinsime: mes norime ne tik pamokyti Jus, bet ir įkvėpti naujam verslui. Todėl tiesiog peržiūrėkite šį filmą ir tegul tai būna pirmas žingsnis Jūsų svajonės verslo link.

   


 • Atsiliepimai apie 10 metų bendradarbiavimą su KMTP

  Su KMTP aktyviai bendradarbiaujame ne vienus metus. Kartu su parku ir geoterminės šilumos jėgaine AB „Geoterma" atliekame tyrimus dėl Vakarų Lietuvoje glūdinčių geoterminio vandens išteklių panaudojimo balneologijai, gydymo tikslams, SPA procedūroms. Tikimės, kad šie bendri tyrimai paskatins efektyviau išnaudoti geoterminius išteklius mūsų krašte ir padės vystyti sveikatos turizmą.

  Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekanas

  Artūras Razbadauskas

  Nestovime vietoje ir džiaugiamės, kad mūsų darbas yra vertinamas, nebereikia niekam įrodinėti, kad šiuolaikinėje globalioje erdvėje gali išlikti tik tie, kurie drąsiai realizuoja inovatyvias idėjas, jas pritaiko versle. Mums svarbu, kad mūsų parko bendruomenė stiprėtų ir visi tolygiai augtume, mūsų veiklos geografija plėstųsi, o įmonės būtų patenkintos tuo, ką mes galime suteikti... Visiems, kurie su mumis kartu buvo dešimt metų, noriu padėkoti prancūzų filosofo Blezo Paskalio žodžiais „Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, o ateitis - visų mūsų tikslas..."

  KMTP direktorė

  Roma Stubrienė