Apie mus :

Apie KMTP

Pasveikinimo žinutė

 

"Atverdami Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (KMTP) duris, užsibrėžėme sau tikslą -  po vienu stogu suburti Klaipėdos miesto ir Vakarų regiono sėkmingos plėtros entuziastus, progresyvaus mąstymo, inovacinių idėjų kupinus studentus, diplomantus, verslininkus ir jų įmones. Taip siekiame skatinti mokslo, pramonės ir kitų ūkio šakų bendradarbiavimą bei aukštųjų technologijų sektorių plėtrą. Besilankančius KMTP internetinėje svetainėje tikimės sudominti savo veikla bei paskatinti bendradarbiauti, kuriant inovatyvią aplinką bei inovacijomis grįstą ekonomiką Klaipėdos regione."

VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parko direktorė
Roma Stubrienė

Skatindami Klaipėdos regiono mokslo ir verslo bendradarbiavimą, globalūs ekonominiai iššūkiai ir inovacinės kultūros plėtojimo užmojai įkvėpė Klaipėdoje įkurti mokslo ir technologijų parką. 2002 m. rugsėjo 6 d. bendradarbiaujant Klaipėdos universitetui ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, buvo įsteigtas KMTP. Pirmasis naujai rekonstruotas KMTP pastatas oficialiai atidarytas 2004 m. sausio 16 d., o antrasis rekonstrukcijos etapas baigtas 2005 m. liepos 7 d. Anksčiau čia buvo įsikūrusi Rusijos armijos divizija: teritorijoje stovėjo specialūs tankų garažai, veikė plaukimo baseinas sovietų armijos kareiviams.

Šiuo metu KMTP vienija daugiau nei 40 įmonių, viešųjų įstaigų bei tarptautinių kompanijų padalinių, veikiančių inovatyvioje aplinkoje bei globalioje rinkoje. Per dešimt gyvavimo metų parkas įsteigė platų bendradarbiavimo tinklą, išsibarsčiusį visuose kontinentuose, bei gebantį siūlyti neribotas bendradarbiavimo galimybes. Parkas vykdo intensyvią projektinę veiklą, skatinančią verslumą, aktyviai dirba technologijų perdavimo bei transporto plėtros srityse. Moderni infrastruktūra, dinamiška tarptautinė veikla bei sukaupta personalo kompetencija, KMTP užtikrina platų ir unikalų paslaugų spektrą bei veiklos derinį kiekvienam dirbančiam ar siekiančiam veikti inovacinėje aplinkoje, kurti ir diegti technologijas.

KMTP tikslas - po vienu stogu suburti Klaipėdos miesto ir Vakarų regiono sėkmingos plėtros entuziastus, progresyvaus mąstymo, inovacinių idėjų kupinus studentus, diplomantus, verslininkus, norinčius tapti šio krašto ateities kūrėjais, generuojančiais naujoves ir galimybes jas taikyti versle. Skatinti mokslo, pramonės ir kitų ūkio šakų bendradarbiavimą bei aukštųjų technologijų sektorių plėtrą, išlaikyti ir plėtoti mokslinį potencialą. KMTP - Klaipėdos regiono inovacinės kultūros bei verslumo skatinimo centras.

KMTP misija - skatinti šiuolaikinių, mokslui imlių technologijų plėtrą, teikti infrastruktūrines ir konsultacines paslaugas inovacinėms įmonėms bei verslo idėjoms Lietuvos Vakarų regione bei visoje šalyje.

KMTP vertybės:

KMTP komanda

Tyrimų ir plėtros projektai šiuolaikinėje žiniomis ir inovacijomis grįstoje ekonomikoje vystosi milžiniškais greičiais. Globalioje rinkoje tyrimų ir plėtros projektų įgyvendinimui būtinos kompetencijos apima didžiulį spektrą mokslinių, administracinių bei verslo žinių, todėl tyrimų ir plėtros projektų sėkmė priklauso nuo jį įgyvendinančios komandos kompetencijos. Konkurencingose rinkose vietinių ekspertų pagalbos ne visada pakanka, todėl KMTP komanda gali padėti užmegzti sėkmingą bendradarbiavimą su užsienio šalių specialistais. KMTP - tai dinamiškas tarptautinis junginys, užtikrinantis aukštą ekspertų kompetenciją bei projekto įgyvendinimo sėkmę. Per visą KMTP veiklos laikotarpi buvo sukurtas platus ir brandus partnerių tinklas. Naudodamiesi savo bendradarbiavimo galimybėmis ir atsižvelgdami į kiekvieno tyrimų ir plėtros projekto tematiką bei poreikius, parko specialistai suburs Jums kompetentingą ir efektyvią ekspertų grupę, būtiną projekto įgyvendinimui – „KMTP komandą".

Struktūra

Juridinis statusas

VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parko steigėjai:

VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parko Tarybos nariai: